Władze Fundacji Widzialni

Władzami Fundacji są:

  • Rada Fundacji
  • Zarząd Fundacji

W skład Rady Fundacji Widzialni wchodzą:

  • Przewodniczący Rady Fundacji - Artur Marcinkowski
  • Zastępca Przewodniczącego - Monika Szczygielska

W skład Zarządu Fundacji Widzialni Wchodzą:

  • Prezes Zarządu - Wojciech Kulesza
  • Członek Zarządu - Agnieszka Bliźniuk