Model Kontraktowania usług na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  EFS POKL, poddziałanie 6.1.1. Projekt zakończony.

Czas trwania projektu:

Luty 2012 – Czerwiec 2014
Projekt obejmował swoim działaniem województwo dolnośląskie, a jego wartość to 1 707 227, 80.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach EFS POKL 6.1.1.
Realizatorzy projektu to partnerstwo międzysektorowe złożone z Fundacji Imago, PUP Ząbkowice Śląskie oraz przedsiębiorstwa Limes.
Grupą docelową projektu były osoby z niepełnosprawnością, publiczne oraz niepubliczne instytucje rynku pracy oraz podmioty działające na rynku pracy.

Cel główny projektu:

Wzrost skuteczności w aktywizacji społecznej i zawodowej biernych zawodowo osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu kontraktowania usług rynku pracy poprzez PUP do 31.05.2014 roku.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie dostępu do zatrudnienia biernych zawodowo osób niepełnosprawnych spełniających kryteria grupy odbiorców, poprzez opracowania modelu działania Społecznej Instytucji Rynku Pracy
  • wzrost potencjału instytucji rynku pracy w zakresie aktywizacji biernych zawodowo osób niepełnosprawnych z Dolnego Śląska poprzez opracowanie rozwiązań zakładających współpracę tych instytucji (model kontraktowania usług rynku pracy).

Rezultaty:

Model Kontraktowania Usług Rynku Pracy miał na celu w sposób innowacyjny i skuteczny wspomóc działania Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

O istocie modelu stanowi przeniesienie na podmiot zewnętrzny (SIRP – Społeczna Instytucja Rynku Pracy – organizacja pozarządowa bądź inny podmiot niepubliczny) w ramach procedury kontraktowania zadań powiatowego urzędu pracy, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a w efekcie wykreowanie także modelu funkcjonowania i skutecznego działania SIRP jako partnera współrealizującego zadania wraz z urzędami pracy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Fundacja Widzialni
Data utworzenia:2015-04-07
Data publikacji:2015-04-07
Osoba sporządzająca dokument:Hanna Soroka
Osoba wprowadzająca dokument:Hanna Soroka
Liczba odwiedzin:5454