Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością

rojekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

29 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością

Polska Akademia Dostępności: Wsparcie i Rozwój

PAD – Wsparcie i Rozwój jest projektem realizowanym przez Fundację Widzialni, dofinansowanym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

1 września 2015
Czytaj więcej o: Polska Akademia Dostępności: Wsparcie i Rozwój

Model Kontraktowania usług na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  EFS POKL, poddziałanie 6.1.1. Projekt zakończony.

7 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Model Kontraktowania usług na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych